Afspraak maken? WhatsApp of bel naar 06 2157 0179
Nieuw adres: Ten Tije sport & wellness beleving Heemradenlaan 101 Apeldoorn

Disclaimer

Eigendommen en uitsluitingen

Voor alle duidelijkheid wijst de website www.beautiquenathalie.nl u op het volgende:
 

 • De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper-) links, zijn eigendom van Beautique Nathalie.  
  Het is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Beautique Nathalie om de site of gedeelte(n) daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan.
   
 • Ondanks de grootste zorg en aandacht die Beautique Nathalie aan de samenstelling van de site besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
   
 • De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Beautique Nathalie behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
   
 • Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
   
 •  Beautique Nathalie sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Beautique Nathalie
Heemradenlaan 101, 7329 BZ,  Apeldoorn

Ingang Sportschool Ten Tije
beautiquenathalie@gmail.com
Tel: 06-21570179